EXECA - Executive Coaching Academy

Aleksandra Sawicka-Motriuk

Certyfikowany business i life coach (ACC ICF), ekspert komunikacji i trener biznesu specjalizujący się w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i menadżerskich. Jako coach akredytowany przez International Coach Federation pracuje wg standardów zawodowych i etycznych ICF. Ukończyła akredytowane przez ICF Studia Zawodowe Coachingu (ACTSH) w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid oraz prestiżową szkołę team coachingu Team Coaching Lab w Warszawie (z akredytacją ICF).

Jako trener biznesu Aleksandra opracowała wiele autorskich, dedykowanych szkoleń z komunikacji biznesowej, budowania relacji, sprzedaży i współpracy, komunikacji i zarządzania zespołami wielokulturowymi, prezentacji i wystąpień publicznych oraz diversity, networkingu i small talku.
Przez 4 lata pracowała na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, gdzie wykładała PR i komunikację wewnętrzną i międzykulturową dla anglojęzycznych studentów.

Dla korporacji pracuje głównie w języku angielskim, a z klientami indywidualnymi najczęściej po polsku. Jej jedenastoletnie doświadczenia zawodowe z pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych (m.in. 8 lat jako menadżer komunikacji wewnętrznej w Europejskim Banku Rozbudowy i Rozwoju w londyńskim City) oraz w firmach PR, a także wykształcenie (mgr anglistyki z dyplomem MBA z West London University) pozwalają jej doskonale rozumieć wyzwania stawiane liderom i menadżerom zarządzającym zespołami i/lub procesami i wspierać ich w osiąganiu celów.

Coaching to pasja życiowa, która uzupełnia jej wcześniejsze doświadczenia i zdobyte umiejętności zawodowe i pozwala skuteczniej wspierać klientów w ich pracy nad samorozwojem. Specjalnością Aleksandry jest praca z motywacją (lub jej brakiem, czyli prokrastynacją), zmiany schematów myślenia w procesie zmian, wielokulturowość oraz wzmacnianie i wyzwalanie tego, co najlepsze
w zespołach. W pracy team coachingowej pracuje z Agnieszką Polarczyk-Białek (ACC ICF) – wspaniałym człowiekiem i partnerką coachingową oraz supercoachem.

Osobną grupą klientów Aleksandry są także obcokrajowcy (ekspaci), którzy przyjeżdżają do Polski do pracy oraz Polacy, którzy marzą o pracy za granicą i chcą się do takie wyzwania dobrze przygotować. Jako coach wspiera pro bono zespoły i klientów indywidualnych pracujących w organizacjach pozarządowych i wspieranych przez Sektor 3, a także osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny i opiekunów.