EXECA - Executive Coaching Academy

Inspiracja

Inspiracją Akademia Mistrzowskiego Coachingu była świadomość, że absolwent kursu coachingowego poza certyfikatem potwierdzającym ukończenie kursu, powinien otrzymać profesjonalne wsparcie w znalezieniu odpowiedzi na pytania:

- jak skutecznie rozpocząć, a potem rozwijać działalność business-coacha lub life-coacha.

- jak określić i dotrzeć do własnej docelowej grupy klientów,

- jak wykorzystać wiedzę coacha w obecnej roli zawodowej

- jak promować własną działalność coacha

- jak przygotować materiały promocyjne

- jak prowadzić własną działalność gospodarczą

- jak stworzyć grupę, z którą można by konsultować codzienne dylematy coacha