EXECA - Executive Coaching Academy

Irena Lichnerowicz-Augustyn

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i stypendystka Uniwersytetu w Angers (Francja), studia podyplomowe na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii (stypendystka British Council). Od 2005 roku pracuje w Protokole Dyplomatycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do sierpnia 2014 roku, jako zastępca dyrektor, kierowała Wydziałem Protokolarnym, odpowiadającym m.in. za tzw. oprawę protokolarną przyjęć wydawanych na najwyższym szczeblu państwowym i uroczystości z udziałem korpusu dyplomatycznego oraz za sprawy ceremoniału i precedencji.

Nadzorowała również prace Wydziału Wizyt Oficjalnych odpowiadającego za przygotowywanie wizyt na najwyższym szczeblu – Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Szkoli pracowników administracji publicznej oraz członków polskiej służby zagranicznej w zakresie protokołu dyplomatycznego.

Pani Irena Lichnerowicz Augustyn prowadzi zajęcia w j. polskim oraz w j. angielskim. Jej bogate doświadczenie międzynarodowe i dyplomatyczne sprawia, ze Jej wykłady są autentycznym przeżyciem intelektualnym.

EXECA proponuje szkolenia otwarte prowadzone przez panią Irenę Lichnerowicz-Augustyn  w terminach określonych w zakładce harmonogramy oraz szkolenia zamknięte dla firm. Szczegóły programowe, lokalizacyjne, logistyczne i finansowe omawiane są indywidualnie z zainteresowanym Klientem.