EXECA - Executive Coaching Academy

Tematyka

ETYKIETA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W BIZNESIE

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA:

Godzina Temat
8:30 - 9:00 Rejestracja. Wprowadzenie
9:00 - 10:15 MIĘDZYNARODOWY CHARAKTER REGUŁ PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO
- dyplomacja i jej funkcje
- stopnie, rangi dyplomatyczne i tytuły, korpus dyplomatyczny
- rola protokołu dyplomatycznego i etykiety w działalności firmy
- podstawowe zasady oraz praktyczne zastosowanie protokołu
10:15 - 10:30 Przerwa na kawę i herbatę
10:30 - 12:15 KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSTYTUCJI
- czynniki kształtujące wizerunek firmy
- wystrój i organizacja przestrzeni w firmie
- wpływ wzajemnych stosunków przełożonych i podwładnych na wizerunek urzędu
- wizerunek osobisty a image instytucji
- - oddziaływanie wyglądem
- - rola aparycji w budowaniu wizerunku instytucji
- - ubiór stosowny do sytuacji
- rola sekretariatu – funkcje sekretarki / asystentki
12:15 - 13:00 Przerwa na obiad
13:00 - 14:45 PROTOKÓŁ I DOBRE OBYCZAJE W RÓZNYCH SYTUACJACH
- dobre obyczaje i ich znaczenie w kontaktach służbowych
- zasady właściwego zachowania w kontaktach międzyludzkich
- - zasada prawej strony
- - zasada procedencji i jej przestrzeganie w różnych sytuacjach
- - nawiązanie pierwszego kontaktu
- - pozdrawianie i witanie się – zasady właściwego powitania i pożegnania gościa
- - przedstawianie i tytułowanie – tytuły kurtuazyjne, naukowe, służbowe, honorowe
- bilety wizytowe - rodzaje, funkcje i zasady używania
- wpadki i potknięcia – jak ich uniknąć?
14:45 – 16:30 KULTURA SŁOWA
- rozmowa w relacji zwierzchnik - podwładny
- kultura dyskusji, wypowiedzi – jak być sugestywnym i komunikatywnym?
- zasady nawiązywania dobrego kontaktu
- sztuka aktywnego słuchania
- jak reagować na gafy, wpadki, przejęzyczenia?
- jak prawić i przyjmować komplementy?

KULTURA GESTU – SZTUKA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
- mowa ciała
- gesty i zachowania będące źródłem pozytywnych nastawień
- typy uścisków dłoni i ich znaczenie
- sposób siedzenia a atmosfera rozmowy
- znaczenie kontaktu wzrokowego
16:30 - 17:00 Sesja pytań

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA:

Godzina Temat
8:30 - 9:00 Rejestracja
9:00 - 10:30 KORESPONDENCJA DYPLOMATYCZNA
- ogólne zasady odnoszące się do korespondencji dyplomatycznej
- pisma urzędowe i dyplomatyczne
- formy i styl korespondencji dyplomatycznej
- język korespondencji dyplomatycznej
- korespondencja półoficjalna i prywatna
10:30 - 10:45 Przerwa na kawę i herbatę
10:45 - 12:30 ORGANIZACJA SPOTKAŃ, KONFERENCJI I PRZYJĘĆ
- zaproszenia
- - formy zaproszeń
- - zasady układania i rozsyłania zaproszeń
- dobre obyczaje podczas zebrań i konferencji
- jak sprawnie zorganizować przyjęcie?
- układanie menu
- rozsadzanie gości
- rola gospodarza, wznoszenie toastów
- zwyczaje obowiązujące przy stole
- wyznaczanie miejsc przy stole
12:30 - 13:15 Przerwa na obiad
13:15 - 15:15 WIZYTY OFICJALNE PRZEDSTAWICIELI OBCYCH PAŃSTW
- zasady i zwyczaje obowiązujące w różnych krajach
- kurtuazja międzynarodowa
- różnice kulturowe – jak nie popełnić faux pas?
- planowanie i organizacja wizyt gości zagranicznych
- - program wizyty – część oficjalna i nieoficjalna
- - powitanie
- - przyjęcie w firmie
- - rola tłumacza
- - wręczanie i przyjmowanie upominków
ORGANIZACJA SŁUŻBOWYCH WYJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW FIRMY
15:15 - 16:00 SYTUACJE TRUDNE I NIETYPOWE – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?
16:00 - 16:30 Sesja pytań
16:30 - 16:45 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

DIPLOMATIC PROTOCOL & BUSINESS ETIQUETTE
INTERNATIONAL SAVOIR-VIVRE
(szkolenie w j. Angielskim)

ETIQUETTE & EVERY DAY GOOD MANNERS
- rules of privacy, tolerance, discretion, punctuality
- what does it mean “precedence” ?
- rule of precedence - introduction

FIRST CONTACTS – FIRST IMPRESSION
- welcomes & goodbyes
- handshakes
- kissing woman’s hand ?
- introducing yourself
- „diplomatic welcomes”
- body language and ability to listen
BUSINESS CARDS
- various kinds of business cards and their functions
- how to use your business card ?
- business card as a means of correspondence
- business cards with gifts and flowers
- how should my business card look like ?

PRECEDENCE IN EVERYDAY CONTACTS
- precedence – business, diplomatic and state precedence
- who should be on your right side and who is on the left one ?
- different seating arrangements at meetings, conferences, working sessions, etc.
- seating arrangements at the tables – the rule of precedence in practice
MEETINGS & RECEPTIONS – ORGANIZATION & PARTICIPATION
Introduction
- different kinds of meetings and receptions
- seated and standing receptions
- the role of a host and of a guest
- invitations – how to plan them correctly and how to read them ?
- lay-out of the invitations
MEETINGS & RECEPTIONS – ORGANIZATION & PARTICIPATION
Table etiquette
- list of guests, honorary guest
- different kinds of seating arrangements
- choice of menu
- choice of drinks and ways to serve them
- table etiquette – how do I understand it ?
- various kinds of faux-pas at the meetings and receptions
PROFESSIONAL CORRESPONDENCE – DO WE KNOW EVERYTHING ?
- basic rules of office correspondence
- different styles and rules
- courtesy titles
- courtesy welcome and farewell expressions
- layout of the letters
- various examples of official correspondence
- EU correspondence and titles
- netiquette – how to write e-mails ?
DRESS-CODE
- recommended and not-recommended ways of dressing
- a well-dressed woman
- a well-dressed man
- dress-code on the invitations
- what NOT to wear at the offices ?
- faux-pas in dress-code - what is appropriate and what is not ?
HOW TO AVOID DIFFERENT KINDS OF FAUX-PAS ?
- the role of small-talk
- what NOT to do to behave properly and according to the rules of international savoir-vivre ?
- what mistakes do we do most often ?
- how to avoid faux-pas ?

QUESTIONS AND ANSWERS

SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE

Temat
JAK KREOWAĆ SWÓJ WIZERUNEK W BIZNESIE
- co składa się na wizerunek
- dlaczego wizerunek jest ważny?

USTALANIE PIERWSZEŃSTWA
- precedencja państwowa, dyplomatyczna, biznesowa
- prawa strona – lewa strona
- na ulicy, w samochodzie, na maszcie
- spotkania, konferencje, rozmowy, negocjacje
- umowy - zasada alternatu

NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW
- pozdrawianie
- powitanie i pożegnania
- uścisk dłoni, podawanie rąk, całowanie w rękę
- przedstawianie się
BILETY WIZYTOWE
- rodzaje i funkcje
- zasady używania wizytówek
- korespondencja za pomocą wizytówek
- wizytówki przy kwiatach i upominkach
- jak powinna wyglądać moja wizytówka ?
CODZIENNY SAVOIR-VIVRE: telefon, e-mail
- telefoniczny savoir-vivre
- netykieta
- sztuka aktywnego słuchania
- jak reagować na gafy ?
OKAZJA A UBIÓR
- ogólne zasady ubierania się – co oznacza być dobrze ubranym
- strój do pracy
- ubiory w życiu oficjalnym
- ubiór niestosowny – podstawowe uchybienia pań i panów
SPOTKANIA I PRZYJĘCIA – ORGANIZACJA I UCZESTNICZENIE
- formy przyjęć i ich miejsca
- zaproszenia – redagowanie i odczytywanie
- dobór gości
- menu oraz dobór alkoholi i napoi
- oprawa i obsługa
- rola i obowiązki gospodarza i gościa
- aperitif/posiłek/digestif – etykieta przy stole
- zasady wznoszenia toastów
- trudne potrawy
- dress code
WIZYTY SŁUŻBOWE I DELEGACJE – ORGANIZACJA I OBSŁUGA
ELEMENTY MIĘDZYNARODOWEGO SAVOIR – VIVRE
- rodzaje i formy delegacji: państwowe, oficjalne i robocze, biznesowe
- przygotowanie i realizacja programu: redakcja, podział obowiązków i koordynacja działań, zarządzanie czasem
- „infrastruktura” – finanse, transport i zakwaterowanie, tłumacze
- elementy zasadnicze: rozmowy i negocjacje, wizyty i spotkania, sporządzanie i podpisywanie umów, konferencje prasowe i wywiady, zwiedzanie firmy, przyjęcia i posiłki
- elementy dodatkowe: program prywatny, kulturalno-rozrywkowy, współmałżonkowie
- kwiaty i upominki: gadżety firmowe a prezenty „zobowiązujące”; kwiaty dla mężczyzn i dla kobiet